Konferencijos programa

Konferencijos programa (parsisiųsti)

Konferencijos brošiūra (parsisiųsti)

Kviestiniai pranešimai

K1 Darius Abramavičius, Molekulinių sistemų netiesinės spektroskopijos modeliavimas
K2 Gytis Juška, Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkios sandaros medžiagose
K3 Remis Gaška, Will deep UV LEDs be a next big thing in III-nitride technology?
K4 Kęstutis Staliūnas, Management of light patterns based on local Hilbert transform
K5 Rimas Juškaitis, Portable 3D imaging microscopy 
K6 Almantas Pivrikas, Hot photocarriers in crystalline and disordered semiconductors
K7 Jonas Žmuidzinas, Superconducting detectors for astrophysics
K8 Darius Čeburnis, Aerozolių, debesų ir klimato sąveika

2A-1 Arvydas Ruseckas, Charge carrier localisation, mobility and separation rates in polymer solar cells
3B-1 Egidijus Auksorius, Full-field optical coherence tomography and its applications
4A-1 Audrius Pugžlys, Long-wavelength filaments in the atmospheric transparency window
4A-2 Arūnas Varanavičius, Kelių optinių ciklų teravatų smailinės galios impulsų generacija parametrinio stiprinimo sistemomis
5A-1 Gediminas Račiukaitis, APPOLO projektas – kaip lazerinės technologijos randa kelią į pramonę
6A-1 Virginijus Barzda, Ultrastructural bio-imaging with polarimetric nonlinear optical microscopy
6B-1 Kazimieras Pyragas, Didžioji šimtmetį brandinta fizikų svajonė išsipildė: buvo aptiktos gravitacinės bangos ir GW150914 signalas
7B-1 Aurelijus Rinkevičius, Tiesioginės viršūninio kvarko ir Higgs bozono sąveikos paieška su LHC

Žodiniai pranešimai

Teorinė ir skaičiuojamoji fizika

1A-1 Jogundas Armaitis, Superfluidity and spin superfluidity in spinor Bose gases
1A-2 Julius Ruseckas, Netiesinė kvantinė optika sukininei lėtai šviesai
1A-3 Mantas Račiūnas, Charge fractionalization in small fractional-Hall samples
1A-4 Olga Rancova, Dvigubų sužadinimų spektrinių linijų formos dvimatėje elektroninėje spektroskopijoje

Funkcinės medžiagos ir dariniai, medžiagų technologijos

1B-1 Šarūnas Meškinis, Neigiamos gigantiškos pjezovaržos efektas deimanto tipo anglies dangose
1B-2 Algimantas Kežionis, Fazinių virsmų kietųjų oksidų joniniuose laidininkuose tyrimai superplačiajuostės pilnutinės varžos spektroskopijos metodu
1B-3 Paulius Baronas, Exciton diffusion in bifluorene single crystals
1B-4 Jūras Banys, Dielectric response of the methylammonium lead halide solar cell absorbers

Cheminė fizika

2A-1 Arvydas Ruseckas, Charge carrier localisation, mobility and separation rates in polymer solar cells
2A-2 Andrius Gelžinis, Spektroskopinės antrosios fotosistemos reakcijų centro savybės
2A-3 Vytautas Balevičius jaun., Karotenoidų vaidmuo dinamiškai reguliuojant šviesorankos kompleksų sužadinimą
2A-4 Aurimas Vyšniauskas, Temperatūros poveikis klampai jautriems fluoroforams

Nanomokslas ir nanotechnologijos

2B-1 Darius Gailevičius, Fabrication of tri-dimensional glass-ceramic micro- and nanostructures using direct laser writing and pyrolysis
2B-2 Marius Treideris, 2D molibdeno disulfido lakštų auginimo CVD metodu iš metalinio Mo tyrimas
2B-3 Agnė Zdaniauskienė, Au_at_SiO2 nanodalelių sintezė ir pritaikymas paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos tyrimuose
2B-4 Mažena Mackoit, Boro vakansijų ir boro vakansijų kompleksų heksagoniniame boro nitride optinės savybės

Lazerių fizika ir šviesos technologijos

3A-1 Mikas Vengris, Erdvėje ir laike koncentruotos šviesos sąveikos su medžiaga: I. fotocheminių reakcijų tyrimai ir valdymas
3A-2 Roaldas Gadonas, Erdvėje ir laike koncentruotos šviesos sąveikos su medžiaga: II. gamtos įkvėpti nanodariniai
3A-3 Mangirdas Malinauskas, Erdvėje ir laike koncentruotos šviesos sąveikos su medžiaga: III. trimačių nanodarinių taikymai fotonikoje, optikoje ir biomedicinoje

Vaizdinimas ir terahercų fizika

3B-1 Egidijus Auksorius, Full-field optical coherence tomography and its applications
3B-2 Virgilijus Vaičaitis, Plačiajuostės terahercų dažnio spinduliuotės generavimas ore
3B-3 Kęstutis Ikamas, Didelio jautrio plačiajuostis terahercinis silicio KMOP technologijos jutiklis

Lazerių fizika ir šviesos technologijos

4A-1 Audrius Pugžlys, Long-wavelength filaments in the atmospheric transparency window
4A-2 Arūnas Varanavičius, Kelių optinių ciklų teravatų smailinės galios impulsų generacija parametrinio stiprinimo sistemomis
4A-3 Maksym Ivanov, Generation of polarization singularities by parametric amplification of optical vortices
4A-4 Saulius Frankinas, Pasyvios modų sinchronizacijos iterbio femtosekundiniai skaiduliniai lazeriai spinduliuotės dažnio keitimui panaudojant netiesinius procesus

Puslaidininkių ir kietųjų kūnų fizika

4B-1 Audrius Alkauskas, Fe kaip nespindulinės rekombinacijos GaN šaltinis
4B-2 Jūras Mickevičius, Krūvininkus lokalizuojančio potencialo InGaN kvantinių duobių dariniuose modifikavimas
4B-3 Kristina Gelžinytė, Study of excess carrier dynamics in homoepitaxial m-plane InGaN quantum well
4B-4 Jonas Jurkevičius, InN sluoksnių auginimas impulsiniu MOCVD metodu

Lazerių fizika ir šviesos technologijos

5A-1 Gediminas Račiukaitis, APPOLO projektas – kaip lazerinės technologijos randa kelią į pramonę
5A-2 Domas Paipulas, Optinių bangolaidžių integravimas į lydytą kvarcą femtosekundiniais šviesos impulsais
5A-3 Mykolas Karpavičius, Kreiva trajektorija sklindančių femtosekundinių šviesos pluoštų formavimas naudojant iš stiklo išpjautas fazines kaukes
5A-4 Tomas Tolenis, Naujos kartos optiniai komponentai: nuo skaidrinančių iki aukšto atspindžio dangų

Puslaidininkių ir kietųjų kūnų fizika

5B-1 Linas Ardaravičius, Elektronų dreifo greitis legiruotame ZnO
5B-2 Patrik Ščajev, Regimes of carrier diffusion and recombination in vapor deposited lead-halide perovskites
5B-3 Evelina Pozingytė, Bismuto nanokristalitai atkaitintose GaAsBi/AlAs kvantinėse duobėse
5B-4 Mantas Šimėnas, Electron paramagnetic resonance spectroscopy of hybrid metal-formate perovskites

Biofizika ir medicinos fizika

6A-1 Virginijus Barzda, Ultrastructural bio-imaging with polarimetric nonlinear optical microscopy
6A-2 Marijonas Tutkus, Pavienių molekulių fluorescencinė ir FRET mikroskopija DNR ir baltymų sąveikos tyrimams
6A-3 Dominyka Dapkutė, Mezenchiminių ir vėžinių kamieninių ląstelių atsakas į nanodalelių poveikį

Astrofizika, astronomija ir kosmologija ir kt.

6B-1 Kazimieras Pyragas, Didžioji šimtmetį brandinta fizikų svajonė išsipildė: buvo aptiktos gravitacinės bangos ir GW150914 signalas
6B-2 Šarūnas Mikolaitis, Spektroskopinė ir fotometrinė šiaurinio dangaus apžvalga EKA PLATO kosminei misijai
6B-3 Adomas Valantinas, New evidence for recent geologic activity on the surface of the Moon

Biofizika ir medicinos fizika

7A-1 Jevgenij Chmeliov, Temperature-dependent fluorescence from the aggregates of photosynthetic light-harvesting complexes and the origin of non-photochemical quenching
7A-2 Martynas Maciulevičius, Sonoporacijos dozimetrijos tyrimai
7A-3 Laurynas Diska, DNR sekos kirpimo mechanizmo aktyvaus centro modeliavimas restrikcijos endonukleazėje
7A-4 Aurelija Vaitkuvienė, Žmogaus tarpslankstelinių diskų savitosios fluorescencijos spektrų sąsaja su Modic patologija

Elementariųjų dalelių, atomų ir branduolių fizika, materijos sandara

7B-1 Aurelijus Rinkevičius, Tiesioginės viršūninio kvarko ir Higgs bozono sąveikos paieška su LHC
7B-2 Valdas Jonauskas, Dvigubo ir trigubo Ožė procesų C+ jone tyrimas
7B-3 Marijus Ambrozas, Matavimu grįsti Drell-Yan proceso triukšmo įvykių skaičiaus įvertinimo metodai
7B-4 Viktor Novičenko, Aukšto dažnio analizė periodiškai sužadintoms kvantinėms sistemoms su papildoma lėta laikine priklausomybe

Biofizika ir medicinos fizika

8A-1 Gerald Steiner, Intraoperative detection of brain tumors with infrared spectroscopy and coherent antistokes Raman scattering
8A-2 Saulius Bagdonas, Askorbato įtaka tetrapirolinių fotosensibilizatorių fotovirsmams: sugerties ir EPR spektroskopiniai tyrimai
8A-3 Greta Jarockytė, 3D sferoidinių ląstelių kultūrų pritaikymas priešvėžinių vaistų tyrimuose
8A-4 Agnė Kalnaitytė, Šviesos sukelti CdTe kvantinių taškų spektrinių savybių pokyčiai modelinėse ir biologinėse terpėse

Fizikos istorija, terminija, edukologija ir mokslo politika

8B-1 Andrius Bernotas, Du įžymūs XX a. fizikai, susiję su Lietuva
8B-2 Dalia Šatkovskienė, Lyčių lygybė Europos Sąjungos mokslo politikos kontekste
8B-3 Edmundas Kuokštis, Tarptautinės fizikos olimpiados – iššūkiai dabartiniame Lietuvos kontekste
8B-4 Petras Jonušas, Edukacija ilgo termino laisvojo sprendimo bendrosios fizikos užduočių konkursuose

Stendiniai pranešimai

Stendinė sesija S1

S1-01 Artūras Acus, Atvirkštiniai multivektoriai šešių dimensijų geometrinėse algebrose
S1-02 Algirdas Deveikis, Skleidimo harmoninio osciliatoriaus bazėje su skirtingais variaciniais parametrais kiekvienai vidinei Jakobi koordinatei konvergavimo greičio tyrimas skaičiuojant kuloninės trijų netapatingų dalelių sistemos nereliatyvistinę pagrindinės būsenos energiją
S1-03 Ignas Gaižiūnas, 1,3,4-Oksadiazolio chromoforų struktūros ir elektroninio spektro modeliavimas
S1-04 Karolis Jasinevičius, Pradinių bakteriorodopsino fotociklo būsenų retinalio molekulės modeliavimas
S1-05 Vaidas Juknevičius, Aukščių variacijos dideliais atstumais ir šiurkštumo kinetika augančiuose paviršiuose
S1-06 Rasa Karpuškienė, Radiacinių šuolių parametrai volframo jonuose su atviru 4d sluoksniu
S1-07 Rytis Kazakevičius, Išorinės jėgos potencialų poveikis heterogeninės difuzijos procesams
S1-08 Aušra Kynienė, Fe8+ jonizacija elektronais
S1-09 Donatas Liupševičius, Theoretical studies of Si+ and Ti+ ions energy spectra dependence on fine-structure constant
S1-10 Robertas Maldžius, Jonų judrio ir tankio skaičiavimas popieriuje pagal potencialo išelektrėjimo kinetikas
S1-11 Šarūnas Masys, Deformuotų SrRuO3 plonųjų plėvelių modeliavimas taikant tankio funkcionalo teoriją
S1-12 Saulius Pakalka, Se3+ viengubos jonizacijos elektronais tyrimas
S1-13 Mantas Račiūnas, Semi-synthetic zigzag optical lattice for ultracold atoms
S1-14 Laima Radžiūtė, Multiconfiguration Dirac-Hartree-Fock calculations of atomic electric dipole moments for 129Xe
S1-15 Lukas Razinkovas, Virpesinės izoliuotų taškinių defektų savybės
S1-16 Edvardas Rybakovas, Atvirų kvantinių sistemų skaičiavimai: pernašos tenzorių metodo pritaikomumas
S1-17 Mantas Šimėnas, Metilamonio švino jodidas – struktūrinių fazinių virsmų sekos pavyzdys
S1-18 Giedrius Žlabys, Kvazivienmatės kintamo magnetinio srauto optinės gardelės
S1-19 Hamid Reza Hamedi, Slow optical solitons for atoms characterized by combined Lambda and tripod level structure
S1-20 Hamid Reza Hamedi, Electromagnetically induced transparency using combined Lambda and tripod level structure
S1-21 Aleksejus Kononovičius, Universalios Seimo rinkimų statistinės savybės ir jų modeliavimas
S1-22 Aleksejus Kononovičius, Pliūpsnių statistika ir netikra ilga atmintis Forex duomenyse
S1-23 Viačeslav Kudriašov, Spinor slow light formation in cold atomic gas
S1-24 Viačeslav Kudriašov, Oscillation phenomenon of two-color slow light in quantum medium
S1-25 Viačeslav Kudriašov, Nonlinear frequency conversion and interferometry with slow light
S1-26 Vilius Bagdonas, Chemical composition of giant stars in the open cluster IC 4756
S1-27 Marius Čeponis, Netaisyklingosios nykštukinės galaktikos Leo A žvaigždėdaros istorija
S1-28 Arnas Drazdauskas, CNO elementų pasiskirstymas Paukščių Tako galaktikoje
S1-29 Romas Kisielius, Revised spectroscopic data for absorption lines relevant to observations of interstellar and intergalactic matter
S1-30 Alina Leščinskaitė, Netaisyklingosios nykštukinės galaktikos Leo A senoji žvaigždžių populiacija
S1-31 Renata Minkevičiūtė, Padrikasis žvaigždžių spiečius NGC 6939: cheminės sudėties tyrimas
S1-32 Rokas Naujalis, Netaisyklingosios nykštukinės galaktikos Leo A žvaigždžių 2-D pasiskirstymas
S1-33 Edita Stonkutė, Binary stars in the Milky Way Galaxy
S1-34 Vytautas Dūdėnas, Renormalization of the neutrino sector of Grimus-Neufeld model
S1-35 Thomas Gajdosik, The loop improved Yukawa couplings of the Grimus-Neufeld model
S1-36 Jevgenij Garankin, Radioaktyvių atliekų mažų energijų beta spektrometrija naudojant puslaidininkinius detektorius
S1-37 Mindaugas Gaspariūnas, Priemaišų identifikavimas HfO2 dangoje naudojant jungtinį PIXE-RBS metodą
S1-38 Darius Jurčiukonis, Lepton flavour changing Higgs boson decays in a two-Higgs-doublet seesaw model
S1-39 Jurgita Koncevičiūtė, Se2+ jono dviguba jonizacija elektronu
S1-40 Artūras Plukis, Branduolinio reaktoriaus konstrukcijų aktyvacijos skaitinio modeliavimo optimizavimas
S1-41 Pavel Rynkun, Theoretical study of energy spectra and radiative transitions of P-like ions
S1-42 Vytautas Šimonis, Sunkiųjų barionų M1 šuolių pločių skaičiavimas
S1-43 Augustinas Stepšys, Kilminių koeficientų skaičiavimas šešių kūnų sistemoms naudojant transliaciškai invariantinę bazę
S1-44 Alicija Kupliauskienė, Autoionization cross section of Ba atoms excited by electron impact
S1-45 Alicija Kupliauskienė, The electron-impact excitation functions of the 5p5n1l1n2l2n3l3 LSJ states in Ba atom
S1-46 Alicija Kupliauskienė, Spectroscopic classification of the 4p6 shell excited states in Sr atoms
S1-47 Alicija Kupliauskienė, Angular distribution of scattered electrons in excitation of autoionizing states in Rb atoms
S1-48 Viktoras Pyragas, Uždelsto grįžtamojo ryšio valdymo metodo teorijos plėtojimas
S1-49 Tatjana Pyragienė, Chaotinių sistemų dinamikos prognozė taikant algoritmus be delsos elementų
S1-50 Kęstutis Aidas, DFT predictions of acidity constants for compounds exhibiting tautomerism
S1-51 Austėja Bukauskytė, Perilenų fluorescencijos kvantinių našumų priklausomybė nuo jų cheminės struktūros
S1-52 Andrius Ibenskas, Daugelio būsenų modelis trikampių molekulių susitvarkymams skaičiuoti
S1-53 Vytautas Kavaliūnas, Priemaišų įtaka TiO2 plonų sluoksnių fotokatalitinėms savybėms
S1-54 Dovilė Lengvinaitė, Joninių skysčių imidazolo pagrindu BMR spektrai: įžvalgos iš KM/MD skaičiavimų
S1-55 Domantas Peckus, Trinarių trifenilamino fragmentą turinčių junginių sužadintos būsenos dinamika
S1-56 Rasa Platakytė, Fluoruotų acetilacetono darinių struktūros ir sąveikos su vandens molekulėmis tyrimas
S1-57 Marija Špandyreva, Potencialo įtaka monosluoksnio su fenilo galine grupe paviršiaus sustiprintiems Ramano sklaidos spektrams
S1-58 Simona Strazdaitė, Amiloido-β fibrilių formavimasis ant biologinių paviršių
S1-59 Andriejus Urba, Ozono interferencijos tyrimas gyvsidabrio halogenidų atmosferos ore matavimuose

Stendinė sesija S2

S2-01 Valdemaras Aleksa, Struktūrinių pokyčių lantano molibdato vandeniniuose mišiniuose tyrimas naudojant Ramano spektroskopijos metodą
S2-02 Gytis Banevičius, Priešįtampio įtaka bismuto cirkonato plonų sluoksnių savybėms
S2-03 Aušra Baradokė, Nanostruktūrizuotos platinos elektrodai – vandenilio peroksido detekcijai
S2-04 Dovydas Banevičius, Tuning of TADF properties of triphenyltriazine-carbazole derivatives
S2-05 Benas Beklešovas, Multiferoiko švino ferito sintezė reaktyviojo magnetroninio nusodinimo metodu ir tyrimas
S2-06 Jaroslavas Belovickis, Ultrasonic wave propagation in PDMS with ZnO nanoparticles
S2-07 Vitalijus Bikbajevas, Modification of interlayer stresses in TlInS2 crystals by erbium doping
S2-08 Kristina Bočkutė, Skandžiu legiruotų plonasluoksnių cirkonio oksido dangų formavimas ir tyrimas
S2-09 Tadas Bučiūnas, Nuo kambario temperatūros fosforescencijos iki šiluma aktyvuojamos uždelstosios fluorescencijos pirimidinų – karbazolų dariniuose
S2-10 Marius Černauskas, Amorfinių nanokompozitinių anglies dangų formavimas naudojant švino pasluoksnį
S2-11 Cordelia Zimmerer, Molecular spectroscopy of ultrathin polymer interfaces
S2-12 Erika Rajackaitė, Grafeno sluoksnių sintezė ir savybių tyrimas
S2-13 Aurimas Čerškus, Mikrobangų detektoriams skirto epitaksinio puslaidininkinio darinio su dvimačių elektronų dujų sluoksniu fotoliuminescencijos ypatumai
S2-14 Laurynas Dagys, Kryžminės poliarizacijos kinetika glicino milteliuose
S2-15 Saulius Daugėla, Ca0.05Ba0.95Ce0.9Y0.1O3 ir BaCe0.9Y0.1O3 keramikų impedanso spektroskopijos tyrimai
S2-16 Paulius Dolmantas, Indžio-alavo oksido plonų dangų nusodinimas plazma aktyvuoto reaktyvaus terminio garinimo metodu
S2-17 Vilius Dovydaitis, Formavimo temperatūros įtaka amorfinių anglies dangų struktūrai
S2-18 Juozas Getautis, Naujų enaminų, gautų iš anilino darinių, krūvio pernašos savybės
S2-19 Robertas Grigalaitis, Broadband dielectric spectroscopy of cobalt ferrite and lead zirconium titanate composites
S2-20 Aleksandras Iljinas, Bismuto-švino oksido sluoksnių nusodinimas plazma aktyvuoto garinimo metodu
S2-21 Maksim Ivanov, In search for artificial MPBs: dielectric spectroscopy of BaTiO3-KNbO3 composites
S2-22 Džiugas Jablonskas, Static dielectric permittivity of Pyr14TFSI and Pyr12O1TFSI ionic liquids
S2-23 Arvydas Juozapas Janavičius, Superkristalizacija tirpale apspinduliuotame rentgeno spinduliais
S2-24 Vidmantas Jašinskas, Carrier photogeneration, drift and recombination in a semiconducting carbon nanotube network
S2-25 Justina Jovaišaitė, Molekulinis pirimidino metalų jonų jutimas, asistuojamas šiluma aktyvuojama uždelstąja fluorescencija
S2-26 Aušrinė Jurkevičiūtė, Ablation of amorphous diamond-like carbon nanocomposite films with embedded silver nanoparticles by femtosecond laser interference field
S2-27 Nursultan Kainbayev, Plonasluoksnių cerio oksido dangų formavimas ir tyrimas Ramano spektrometrija
S2-28 Mindaugas Kamarauskas, Periodinių struktūrų formavimas silicio fotovoltiniams elementams metalu inicijuotu ėsdinimu
S2-29 Saulius Kazlauskas, Skandžio ir cerio oksidais stabilizuoto cirkonio oksido keramikų elektrinės savybės
S2-30 Rasa Keruckienė, Indole and benzo[b]carbazole derivatives as blue emitters for non-doped light emitting diodes
S2-31 Oleg Kiprijanovič, Kumuliacinis magnetinio srauto prasiskverbimas į II rūšies superlaidininko plonąjį sluoksnį
S2-32 Gediminas Kreiza, Low threshold amplified spontaneous emission in organic crystals based on fluorene derivatives
S2-33 Mantas Lukauskas, Fluorinto etileno propileno polimero mechaninių savybių tyrimas
S2-34 Jan Macutkevic, The phase diagram of (BixNa1-x)(MnyNb1-y)O3 ceramics
S2-35 Justina Malakauskaitė, Nubraukimo ašmenimis metodo pritaikymas formuojant fosforescencinį organinį šviestuką
S2-36 Karolina Maleckaitė, Naftalimido junginių fotofizikinių savybių tyrimas tirpaluose ir plonuose sluoksniuose
S2-37 Vaida Marčiulionytė, Luminescence in two-component silicate glass doped with Ce, Dy, Eu, and Tb ions for high-power white light sources
S2-38 Jacob Shiby Mathew, The tribological properties of Al2O3 and Al2O3-graphite coatings deposited by plasma spraying
S2-39 Algirdas Matulis, Radiotechninis modelis bangos sklaidos įpjautų žiedelių gardele
S2-40 Sandra Pralgauskaitė, Low frequency noise characterisation of multi-walled carbon nanonubes composites
S2-41 Edvinas Radiunas, Fenantroimidazolo junginių fluorescencijos spektroskopija ir taikymai organiniuose šviestukuose
S2-42 Steponas Raišys, Tripletinių eksitonų anihiliacijos sąlygotos šviesos konversijos našumo didinimas panaudojant fluorescuojančias singuletinių eksitonų gaudykles
S2-43 Vytautas Sabonis, Femtosekundinių UV impulsų įtaka ZnO sluoksnio drėkinimo savybėms
S2-44 Andrius Sakavičius, Metalas-grafenas struktūrų kontaktų analizė
S2-45 Tomas Šalkus, Structural and electrical properties of argyrodite-type Cu7PS6 crystal
S2-46 Mindaugas Senulis, SrRuO3 paviršinio sluoksnio struktūros nustatymas kampui jautrios fotoelektronų spektroskopijos metodu
S2-47 Tomas Serevičius, Triplet – triplet annihilation in 9,10 – diphenylanthracene derivatives: the role of intersystem crossing and exciton diffusion
S2-48 Šarūnas Svirskas, Relaxor to ferroelectric phase transition in 0.83PbMg1/3Nb2/3O3-0.17PbTiO3 single crystal
S2-49 Asta Tamulevičienė, Grafeno monosluoksniai lankstiems elektrochrominiams prietaisams
S2-50 Augustas Vaitkevičius, Investigation of novel glasses and garnets doped with rare earth ions
S2-51 Juozas Vidmantis Vaitkus, 1016-1017 cm-2 neutronų įtėkiu paveikto Si fotolaidumas ir magnetovaržinis judris
S2-52 Darius Valiulis, Radionuklidų ir stabilių elementų nusėdimo iš atmosferos eigos vertinimas naudojant Pinus sylvestris kaip bioindikatorių
S2-53 Vilma Venckutė, Na2Zn0.5Mn0.5P2O7 keramikos gamyba, struktūra, paviršiaus ir impedanso spektroskopijos tyrimai
S2-54 Bonifacas Vengalis, Tunelinių Co-MgO-Fe3O4 jungčių gaminimas ir jų magnetovaržinės savybės
S2-55 Ilona Zamaraitė, Influence of selenium and lead impurities on dielectric and ferroelectric properties of Sn2P2S6 crystals
S2-56 Sergejus Balčiūnas, Dielectric properties of BaTiO3 based composites
S2-57 Sergejus Balčiūnas, Dielectric properties of one dimensional ice in HHTP-4H2O crystallites
S2-58 Ieva Kranauskaitė, Broadband electrical properties of carbon nanotubes epoxy composites
S2-59 Ieva Kranauskaitė, Electrical properties of composites filled with carbon nanotubes and graphene nanoplatelets
S2-60 Edita Palaimienė, Investigation of dielectric relaxation processes in Ba6-2xNd2xFe1+xNb9-xO30 ceramics
S2-61 Edita Palaimienė, Conductivity investigations of Bi(Mn1/3Nb2/3)O3 ceramics

Stendinė sesija S3

S3-01 Feliksas Kuliešius, State space reconstruction issues and times series prediction
S3-02 Virgilijus Minialga, Pirolitinio grafito bandinio geometrinių parametrų įtaka diamagnetinės levitacijos aukščiui
S3-03 Algita Stankevičiūtė, Synthesis and properties of samaria-doped ceria nanopowders prepared by glycine nitrate combustion method
S3-04 Justina Aglinskaitė, Dažninės skyros fosforų termometrija aukšto sužadinimo tankio sąlygomis
S3-05 Gytis Braždžiūnas, Laikinio čirpo ir grupinio greičio įtaka elektrono greitinimui radialinės poliarizacijos Beselio-X impulsiniame pluošte
S3-06 Vladislovas Čižas, Kietakūnių gatvių šviestuvų optikos tyrimas ir optimizavimas
S3-07 Audrius Dubietis, Šviesos gijų indukuota fotoliuminescencija nelegiruotame bei Nd ir Yb jonais legiruotuose YAG kristaluose
S3-08 Nail Garejev, Kelių oktavų šviesos superkontinuumo generavimas žadinant skaidrius dielektrikus nulinės ir anomalios grupinių greičių dispersijos srityse
S3-09 Pavel Gotovski, Kosminių nuolaužų orbitos koregavimas pasitelkus optinę adatą
S3-10 Giedrė Grigalevičiūtė, Lanksčių mikroporėtų karkasų formavimas stereolitografijos būdu
S3-11 Lina Grinevičiūtė, Nano-skulptūrinių anizotropinių dangų pagrindu suformuoti optiniai elementai, skirti didelės galios lazerinės spinduliuotės poliarizacijos valdymui
S3-12 Linas Jonušauskas, Trimačių mezoskalinių darinių formavimas femtosekundine lazerine litografija iš nefotojautrintų polimerų
S3-13 Tomas Kontrimas, Parabolinės simetrijos skerspjūvio optinių pluoštų linijinio židinio inžinerija
S3-14 Paulius Mackonis, Dviejų pakopų čirpuotų skaidulinio užkrato lazerio impulsų Yb:YAG stiprintuvas skirtas OPCPA kaupinimui
S3-15 Agnė Marcinkevičiūtė, Keleto optinių ciklų trukmės impulsų generacija ir spūda 3 – 4 μm spektrinėje srityje
S3-16 Balys Momgaudis, Nespindulinių nuostolių tyrimas holografiškai vaizdinant dinaminį šilumos lęšį
S3-17 Romualdas Rimeika, Akustooptinė sąveika YX – LiTaO3 kristaluose
S3-18 Rosvaldas Šuminas, Multi-octave supercontinuum and harmonic generation induced by femtosecond filamentation in polycrystalline ZnSe
S3-19 Gintaras Tamošauskas, Vienalaikis femtosekundinių impulsų charakterizavimas dažnių skyros laiko sklendės (FROG) metodu ploname BBO kristale 1.3-4 μm spektro srityje
S3-20 Viktorija Tamulienė, Erdvėje ir laike koherentinės šviesos parametrinė generacija
S3-21 Titas Tičkūnas, Combination of additive and subtractive laser microprocessing in glass/polymer microsystems for chemical sensing applications
S3-22 Julius Vengelis, Fotoninių kristalų šviesolaidžio dispersijos matavimas pasitelkiant superkontinuumo generaciją
S3-23 Vitalis Vosylius, Optinio židinio linijų kontrolė naudojant vektorinius Matje pluoštus
S3-24 Akvilė Zabiliute-Karaliune, Pirmenybinėmis spalvinėmis savybėmis pasižyminčio konversijos fosfore šviestuko prototipavimas ir charakterizavimas
S3-25 Ada Gajauskaitė, Vektoriniai Beselio pluoštai, pasižymintys sferinės simetrijos poliarizacijos savybėmis
S3-26 Ada Gajauskaitė, Vektorinių sufokusuotų židinio modų analizė
S3-27 Maksym Ivanov, Topological charge conservation of optical vortices with half integer topological charge in the process of second harmonic generation
S3-28 Julius Skruibis, Daugeliu ir pavieniais femtosekundiniais lazerio impulsais indukuotos plazmos spektroskopijos taikymas skaidrių terpių mikroapdirbimo proceso monitoringui
S3-29 Alfonsas Juršėnas, Vektoriniai pluoštai absorbuojančioje terpėje lazerinio mikroapbirbimo taikymams
S3-30 Alfonsas Juršėnas, Vektorinių Beselio pluoštų linijinių optinių židinių inžinerija
S3-31 Jan Macutkevic, Redistributions effects in composites with nanoinclusions
S3-32 Džiugas Jablonskas, Application of non-linear susceptibility measurement method to ferroelectric materials
S3-33 Dalius Petrulionis, Pažangus keturių elektrodų pilnutinės varžos spektrometras kietakūnių joninių laidininkų tyrimui
S3-34 Dominykas Bričkus, Chiralinio atsako nanodalelių klasteriuose modeliavimas T matricų metodu
S3-35 Juozas Dudutis, Silikatinio stiklo pjovimas asimetriniu Beselio-Gauso pluoštu
S3-36 Sima Rekštytė, Didelio našumo trimačių mikrostruktūrizuotų karkasų lazerinis formavimas kremzlės regeneracijos tyrimams in vitro ir in vivo
S3-37 Edvinas Skliutas, Link 3D gamtinės kilmės dervų fotostruktūrinimo dinaminės projekcinės litografijos būdu
S3-38 Simonas Varapnickas, NaYbF4:Er3+ nanokristalų panaudojimas lokalių temperatūros pokyčių vaizdinimui trimatės lazerinės litografijos metu
S3-39 Greta Bučytė, Nekoherentinė šviesos konversija modifikuotuose antraceno junginiuose
S3-40 Rokas Gegevičius, Greitas, jautrus, plokščias perovskitinis fotodetektorius suformuotas ant periodinės Pt elektrodų matricos
S3-41 Gintarė Kuksėnaitė, Nitrilo junginių struktūros įtaka nanoagregatų formavimui ir jų optinėms savybėms
S3-42 Algirdas Novičkovas, Itin didelį fotosintetinį fotonų srautą generuojantis kietakūnis šviesos šaltinis nitratų redukcijos valdymui augaluose
S3-43 Jaroslavas Belovickis, Effect of LiNbO3 nanofillers on dielectric and ferroeletric properties of P(VDF-TRFE) copolymer based composites
S3-44 Andrius Džiaugys, CuInP2S6 – room temperature layered ferroelectric
S3-45 Mindaugas Juodėnas, Formation and investigation of regular Ag nanocube arrays
S3-46 Nerijus Karalius, Insights into nitrogen doped diamond micro-nano dot
S3-47 Darya Meisak, The development of carbon nanotubes based broadband absorber of microwave radiation
S3-48 Šarūnas Meškinis, Tiesioginė grafeno sintezė ant dielektrinių ir puslaidininkinių pagrindų
S3-49 Artyom Plyushch, Dielectric properties of composites with triglicinsulphate and graphene
S3-50 Jelena Tamulienė, Nanodeimantų su papildoma –N=N-Ph-COOH grupe įmagnetėjimo tyrimai ab initio metodais
S3-51 Ferdinandas Vaitiekūnas, Pikosekundinių procesų impulsinės elektronikos elementuose skaičiavimo metodai
S3-52 Vytautas Samulionis, Ultrasonic studies of onion-like carbons/polydimethysiloxane composites
S3-53 Vytautas Samulionis, Effect of thermal cycling on ferroelectric phase transition of PVDF-TrFE based composites as investigated by ultrasonic spectroscopy
S3-54 Adolfas Dargys, Medžiaginiai ryšiai klasikinėje ir reliatyvistinėje optikoje GA požiūriu
S3-55 Jonas Nekrasovas, Puslaidininkių jonizacijos potencialo matavimas Geigerio-Miulerio skaitikliu
S3-56 Lina Gaigalaitė, TDCR įrenginio stabilumo tyrimas
S3-57 Domas Jokubauskis, Paslėptų mažos sugerties objektų aptikimas naudojant terahercinę spinduliuotę
S3-58 Česlovas Pavasaris, Puslaidininkinio tetrodo taikymas sparčiosiose skaitmeninėse schemose
S3-59 Juozas Vyšniauskas, Terahercų detekcijos AlGaN/GaN tranzistoriuose hidrodinaminis modeliavimas
S3-60 Juozas Vyšniauskas, Silicio griūtinių diodų, naudojamų dalelių detektoriuose, kompiuterinis modeliavimas

Stendinė sesija S4

S4-01 Vladimir Abdulajev, Gama spinduolių sudėties reaktoriaus grafite tyrimas
S4-02 Dzmitry Adamchuk, Dielectric properties of barium titanate doped with Ce3+
S4-03 Maksimas Anbinderis, Heterosandūrinių mikrobangų diodų detekcinių savybių modifikavimas šviesa
S4-04 Saulius Bagdonas, Hematoporfirino fotovirsmų spektroskopiniai tyrimai ir molekulinis modeliavimas
S4-05 Aiva Bagušinskaitė-Šležienė, Saulės elementų voltamperinių charakteristikų tyrimas
S4-06 Laura Baliulytė, Vandens įtakos L-treonino fragmentacijai tyrimas taikant ab initio metodus
S4-07 Rimantė Bandzevičiūtė, Inkstų vėžinių audinių kokybinė infraraudonosios sugerties spektrinė analizė
S4-08 Ieva Beleckaitė, Terahercinius impulsus spinduliuojančio dipolio orientacijos puslaidininkyje nustatymas laikinės terahercų spektroskopijos metodais
S4-09 Evaldas Bilotas, Energiją taupančių langų paketų ekranavimo efektyvumo valdymas Wi-Fi dažnių ruože
S4-10 Ignas Čiplys, Žmogaus tarpslankstelinių diskų savitosios fluorescencijos spektrų analizė
S4-11 Lina Davulienė, Juodosios anglies koncentracijos ore kaita Preilos foninėje stotyje 2008–2015 m.
S4-12 Laimonas Deveikis, Iškaitinimų nulemtos radiacinių defektų transformacijos elektronais, protonais ir pionais apšvitintuose Si dariniuose
S4-13 Mantas Dmukauskas, Non-polar and semipolar GaN growth on Si with Er2O3 interlayer
S4-14 Kazimieras Glemža, Inovacijos fizikos mokytojų rengime Vilniaus universitete
S4-15 Justinas Glemža, GaSb pagrindu pagamintų lazerinių diodų triukšmų ir elektrinių charakteristikų tyrimas atliekant sendinimo eksperimentą
S4-16 Arūnas Gudelis, Radionuklidų sklaidos iš paviršinio atliekyno tyrimas
S4-17 Arūnas Gudelis, Pažemio atmosferos užterštumo radionuklidais Lietuvoje tyrimas
S4-18 Šarūnė Ivanovaitė, Pavienių molekulių fluorescencijos mikroskopija DNR sąveikos su BfiI restriktazėmis tyrimuose
S4-19 Dainius Jasaitis, Elektromagnetinės spinduliuotės valdymas pasyviuoju rezonatoriumi-keitikliu
S4-20 Violeta Karenauskaitė, HOPE projekto rezultatai: fizikos studijų tobulinimas Europoje
S4-21 Dobilas Kirvelis, Ląstelės bioinžinerija – inžinerinės biofizikos pradžia
S4-22 Antanas Kiveris, Fononais paskatinto krūvininkų tuneliavimo tyrimas ZnS plėvelėse
S4-23 Marina Konstantinova, Fizikinių 137Cs migracijos parametrų kaitos dirvožemyje tyrimai
S4-24 Laurynas Krikščikas, Biogeninės kilmės antrinio aerozolio susidarymo tyrimas masių ir aerodinaminės spektrometrijos metodais
S4-25 Elena Lagzdina, RBMK reaktoriaus grafito priemaišų nehomogeniškumo tyrimas ICP-MS metodu
S4-26 Romualda Lazauskaitė, Lietuvos astronomijos olimpiada – talentų beieškant
S4-27 Danielius Lingis, Plutonio-berilio neutronų šaltinio apšvitos parametrų vertinimas neutronų aktyvacinės analizės ir skaitinio modeliavimo MCNP kodu metodais
S4-28 Tadas Malinauskas, Pusiaupolinio (10-13) GaN užauginto ant Si padėklų su Er2O3 tarpsluoksniu azimutinės orientacijos tyrimas
S4-29 Kęstutis Mažeika, Mielių pulcherimino Mesbauerio tyrimai
S4-30 Raminta Mazėtytė, pH daroma įtaka gliukozės oksidazės spektroskopinėms savybėms
S4-31 Dovilė Meškauskaitė, Radiacinių defektų įtakos GaN spinduliuočių jutiklių charakteristikų kaitai tyrimai
S4-32 Kazimieras Nomeika, Impulsiniu MOCVD būdu užaugintų InGaN darinių tyrimas laikinės spektroskopijos metodais
S4-33 Algirdas Pabedinskas, Radioanglies sklaidos biosferoje tyrimas branduolinės elektrinės aplinkoje
S4-34 Julija Pauraitė, Aerozolio masių spektro atsako į medžių abiotinį stresą Lietuvoje tyrimas
S4-35 Jevgenij Pavlov, MOCVD GaN struktūrų BELIV charakteristikos
S4-36 Rita Plukienė, Modelinis branduolinio kuro ciklo regioninių scenarijų vertinimas (BRILLIANT projektas)
S4-37 Žydrūnas Podlipskas, Krūvininkų difuziškumo, gyvavimo trukmės ir lokalizacijos sąryšis AlGaN junginiuose
S4-38 Evelina Pozingytė, Elipsoidinio slėnio elektronų spektras sferiniame kvantiniame taške
S4-39 Nina Prokopčiuk, On some climatic consequences of the BP oil spill
S4-40 Kornelijus Pūkas, Neutronais apšvitintų GaN sensorių elektrinio atsako charakteristikos
S4-41 Ignas Reklaitis, InGaN šviestukų rekombinacijos koeficientų nustatymas iš mažo sužadinimo fotoliuminescencijos matavimų
S4-42 Andrius Rimkus, Optical investigation of epitaxial InGaAs quantum rods
S4-43 Danielis Rutkauskas, NgoMIV endonukleazės sąveikos su DNR dinamikos tyrimas panaudojant pavienių molekulių FRET
S4-44 Vytautas Samulionis, Ultrasonic studies of polymer composites with MoS2 type and OLC nanoinclusions
S4-45 Patrik Ščajev, Krūvinikų rekombinacija ir difuzija MAPbBr3 perovskitiniame kristale plačiame sužadinimų intervale
S4-46 Martynas Skapas, GaAsBi/AlAs kvantinių duobių tyrimai peršviečiamuoju elektroniniu mikroskopu
S4-47 Mantas Sriubas, Mikrostruktūros įtaka plonų SDC sluoksnių elektrinėms ir optinėms savybėms
S4-48 Sandra Stanionytė, GaInAsBi sluoksnių, užaugintų ant InP padėklų, tyrimai ir taikymai
S4-49 Jolanta Stupakova, Ilgašvyčio fosforo Zn3Ga2Ge2O10:0.5%Cr3+ emisijos spartos priklausomybė nuo temperatūros
S4-50 Ferdinandas Vaitiekūnas, Universitetai ir jų vertinimo kriterijai
S4-51 Martynas Velička, Vėžinių inksto sričių nustatymas paviršiaus sustiprintos Ramano sklaidos metodu
S4-52 Oskaras Venckus, Augalų transmembraninių šviesą sugeriančių baltyminių kompleksų tyrimai dirbtinėje ir į natūralią panašioje aplinkoje pasitelkiant pavienių molekulių fluorescencijos mikroskopiją
S4-53 Aivaras Vilkas, NaGdF4: Yb3+, Er3+ nanodalelių sužadintų būsenų trukmės priklausomybės nuo branduolio dydžio ir apvalkalo storio tyrimai
S4-54 Ovidijus Žalys, Photovoltage across Si p-n junction exposed to laser radiation
S4-55 Gediminas Žukauskas, Augmenijos įtakos radijo bangų sklidimui modeliavimas naudojant optinio spektro palydovinius duomenis